باتری

شرایط خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش باتری:

  • باتری های موتورسیکلت دارای 6 ماه گارانتی می باشند.
  • باتری های UPS دارای 12 ماه گارانتی است.

شرایط خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش

درخصوص خدمات گارانتی تنها هزینه ارسال کالا در یک مسیر (رفت یا برگشت) به عهده مشتری میباشد.
در صورت عدم موجودی باتری هایی که از دوره گارانتی می باشند و نیاز به تعویض دارند، براساس موجودی روز شرکت، تعویض و مابه التفاوت به نرخ روز محاسبه می‌ گردد.

شرایط ابطال گارانتی باتریUPS

1- ضربه به بدنه و دفرمگی و تورم

2- آتش سوزی

3- آسیب دیدگی، خراش و ذوب شدگی قطب های باتری به هر علتی

4- سری نمودن باتری ها با باتری های فرسوده / باتری های سایر شرکت ها / باتری های غیر هم ظرفیت

5- قرارگیری در محیط های مرطوب و دمای بالا

6- تخلیه بیش از 80درصد ظرفیت باتری

7- استفاده از باتری کهنه در کنار باتری نو

8-اتصال کوتاه بین ترمینال ها در زمان استفاده یا نگهداری باتری

9- عدم قرارگیری باتری در کابینت باتری( استفاده از اتصال کابینت باتری به سیم ارت(اتصال به زمین ) به منظور عدم قرارگیری در معرض ضربه، برق گرفتگی وآتش سوزی)

10- نگهداری بیشتر از 6 ماه در انبار

11- اتصال نادرست

12- عملکرد نامناسب دستگاه UPS

13- بازکردن درپوش و افزودن الکترولیت

شرایط ابطال گارانتی باتری موتوری

1-عدم تناسب باتری با نوع موتور سیکلت

2- صدمات ناشی از وارد نمودن هرگونه ضربه به باتری( تصادفات و …)

3- عدم بستن صحیح باتری بر روی موتور

4- آتش سوزی در صورت وجود نقص در سیستم برق یا تصادف و  …

5- آسیب دیدگی، خراش و ذوب شدگی قطب های باتری به هر دلیلی

6- عدم انطباق ظرفیت باتری با برق مصرفی واقعی مورد نیاز

7- تورم و صدمات ناشی از تنظیم نبودن سیستم برقی موتور سیکلت ( دینام، سیم کشی و …)

8- استفاده از لوازم جانبی اضافی بیش از حد

9- بازکردن درپوش و افزودن الکترولیت